Про журнал

Опубліковано матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності", присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності, яка відбулась 26 квітня 2023 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 Тематика конференції:

  • Патентна справа в Україні.
  • Охорона та експертиза об`єктів інтелектуальної власності.
  • Захист прав інтелектуальної власності: світовий та вітчизняний досвід.
  • Розпорядження правами інтелектуальної власності, комерціалізація та трансфер технологій: світовий та вітчизняний досвід.
  • Недобросовісна конкуренція у сфері інтелектуальної власності.

Матеріали подано в авторській редакції. Оргкомітет конференції не несе відповідальність за зміст тез, джерела використаної авторами інформації, достовірність даних, точність наведених цитат. Публікація матеріалів в цьому збірнику не означає, що оргкомітет підтримує чи не підтримує думку авторів.