Редакційний штат

Пасічник В. А.

Голова програмного комітету, д.т.н., професор, проректор з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Daria Kim

Research Fellow (MA, LLM, Dr iur)

Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb

Mousilli Feras Dr.

Managing Partner, Lloyd & Mousilli, PLLC

Кравченко М. О.

Член програмного комітету, д.е.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського

Гришко І. А.

Член програмного комітету, к.т.н., доцент, директор НН механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Акімова О. А.

Член програмного комітету, к.філос.н., доцент, в.о. декана факультету соціології  і права КПІ ім. Ігоря Сікорського

Орлюк О. П.

Член програмного комітету, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України; директор Державної організації УКРНОІВІ

Дорошенко О. Ф.

Член програмного комітету, к.ю.н., судовий експерт, директор  НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Юрчишин О. Я.

Член програмного комітету, к.т.н., доцент, директор Департаменту інновацій та трансферу технологій  КПІ ім. Ігоря Сікорського

Войтко С. В.

 

Член програмного комітету, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Маріц Д. О.

 

Член програмного комітету, д.ю.н., доцент, завідувач кафедри інтелектуальної власності та приватного права КПІ ім. Ігоря Сікорського

Перга Ю. М.

Член програмного комітету, к.істор.н., заступник декана факультету соціології і права з наукової роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського

Білоусова Н. О.

Член програмного комітету, к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного та трудового права КНЕУ ім. Вадима Гетьмана

Дмитренко В. В.

Член програмного комітету, к.ю.н., старший викладач кафедри інтелектуальної власності та приватного права КПІ ім. Ігоря Сікорського

Дорожко Г.К.

Член програмного комітету, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Кодинець А.О.

Член програмного комітету, д.ю.н., проф, завідувач кафедри інтелектуальної власності Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Омельченко А.В.

Член програмного комітету, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного та трудового права Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перерва П.Г.

Член програмного комітету, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки бізнесу та міжнародних економічних відносин НТУ «Харківський політехнічний інститут»

Петренко В.О.

Член програмного комітету, доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами Українського державного університету науки і технологій

Ромашко А. С.

Член програмного комітету, к.т.н., доцент, доцент кафедри конструювання машин механіко-машинобудівного інституту КПІ ім. Ігоря Сікорського