ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СВІТОВИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРЕНДІВ: АНАЛІЗ СТАТИСТИКИ ВОІВ ЗА 2022 РІК

Автор(и)

  • Геннадій Андрощук канд. екон. наук, доцент, головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine

Ключові слова:

інтелектуальна власність, винахідницька активність, комерційний обіг, технологічні тренди, правова охорона, цифрові технології

Анотація

Проаналізовано статистичні показники  ВОІВ за підсумками  2022 року щодо зареєстрованих об’єктів інтелектуальної власності (ІВ)  - винаходів, торгових марок, промислових зразків. Виявлено стан та тенденції подання заявок та реєстрації об’єктів ІВ за регіонами,   провідними заявниками РСТ, галузями техніки, класами Мадридської системи, заявниками промислових зразків Гаазької системи. Попри складні економічні умови та зниження обсягів фінансування ризику, підприємства продовжували інвестувати в інноваційну діяльність. Найбільша частка опублікованих заявок на винаходи,  товарні знаки, промислові зразки припадає на комп'ютерні технології, програмне забезпечення, цифровий зв'язок. Нова революція у сфері інновацій пов'язана із цифровізацією

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-19