2023: Створення, охорона, захист і комерціалізація об’єктів права інтелектуальної власності: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності (м. Київ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, 26 квітня 2023 р.)

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Протокол №9 від 17.05.2023р.)

Опубліковано матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності", присвяченої Міжнародному дню інтелектуальної власності, яка відбулась 26 квітня 2023 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Матеріали подано в авторській редакції. Оргкомітет конференції не несе відповідальність за зміст тез, джерела використаної авторами інформації, достовірність даних, точність наведених цитат. Публікація матеріалів в цьому збірнику не означає, що оргкомітет підтримує чи не підтримує думку авторів. 

Опубліковано: 2023-05-19

Весь випуск

2. Охорона та експертиза об`єктів інтелектуальної власності

3. Захист прав інтелектуальної власності: світовий та вітчизняний досвід

4. Розпорядження правами інтелектуальної власності, комерціалізація та трансфер технологій