ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОБМЕЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Автор(и)

  • Ольга Улітіна к.ю.н., учений секретар НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

Ключові слова:

право інтелектуальної власності, авторське право, обмеження авторського права, вільне відтворення творів, законодавство України, fair use

Анотація

Обмеження авторського права або вільне використання творів є важливим механізмом для дотримання балансу між інтересами автора та потребами суспільства. Необхідність існування винятків з авторського права, за якими будь-яка особа отримує право вільно використовувати твір без дозволу автора та без виплати йому винагороди, зумовлена суспільними інтересами суспільства в цілому.

Новий Закон України «Про авторське право і суміжні права» містить значні зміни у положеннях, які регулюють питання обмежень авторського права. З огляду на це виникає необхідність здійснення порівняльно-правового аналізу цих норм з нормами міжнародного права та законодавством деяких розвинених країн.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-19