РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Автор(и)

  • Анатолій Кодинець д.ю.н., професор, завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, Україна

Ключові слова:

розпорядження правами інтелектуальної власності, авторські права, публічна ліцензія, комерціалізація, інновації

Анотація

Тези доповіді присвячені розгляду особливостей законодавчого регулювання відносин щодо розпорядження правами інтелектуальної власності в умовах воєнного стану, аналізу нормативних положень новітнього законодавства у сфері авторського права та суміжних прав, дослідженню проблем комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. У роботі зроблено висновок, що  у положеннях новітнього законодавства, загалом, були усунуті ті недоліки, які мали місце у нормах попередніх законодавчих актів. Наразі має бути узагальнений досвід впровадження зазначених новел на рівні практичної площини, з його урахуванням слід забезпечити розробку та впровадженні системи підзаконних правових актів у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності та комерціалізації прав на результати інноваційної діяльності.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-19